ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2013: ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ - ΑΝΟΙΞΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TAXIS


Αυτό είναι το νέο έντυπο τελών κυκλοφορίας


Άνοιξε πριν από λίγο από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) και το σύστημα taxis η εφαρμογή για την έκδοση του εντύπου με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΛΩΝ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ».


Ο χρήστης μπορεί πολύ απλά και χωρίς δυσκολία να μπει στο INTERNET και στη διεύθυνση  της Γ.Γ.Π.Σ   www.gsis.gr , κατόπιν στην εφαρμογή « Έντυπα τελών κυκλοφορίας»  να δώσει τον Α.Φ.Μ και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και πατώντας εκτύπωση σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα θα έχει εκτυπωμένο σε δύο αντίτυπα το συγκεκριμένο έντυπο.

 Ακολούθως μπορεί μέχρι την προθεσμία που ορίζει - προς το παρόν- ο νόμος, δηλ. την 31 Δεκεμβρίου 2012, να προσέλθει σε οποιοδήποτε κατάστημα Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ και όχι στην Εφορία, ώστε να πληρώσει το ποσό που αναγράφεται στο έντυπο.

  Το ένα αντίτυπο (Νο2) με την ένδειξη «Για την Τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ» το κρατάει η Τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ και το άλλο (Νο1) μαζί με την απόδειξη πληρωμής της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ φυλάσσεται στο αυτοκίνητο για κάθε έλεγχο.

Σημειώνουμε ότι η πληρωμή των Τελών κυκλοφορίας σύμφωνα με την ΠΟΛ 1206/12 απόφαση Υπουργού Οικονομικών γίνεται στη Εφορία μόνο στις εξής περιπτώσεις:1.      Όταν η καταβολή τελών κυκλοφορίας γίνεται προ της χορήγησης νέας άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος

2.      Σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. όταν απαιτείται διόρθωση στοιχείων αρχείου οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. ή όταν αποδεδειγμένα δεν παρέχεται από το σύστημα «Κωδικός Πληρωμής», ή όταν έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, με πράξη Αστυνομικής Αρχής, λόγω οφειλής τελών κυκλοφορίας

3.      Μόνο στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του ιδιοκτήτη του οχήματος Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση άρσης εκούσιας ή αναγκαστικής ακινησίας


πηγή perivolos.gr